راهکاری ساده برای تحریم‌شکنی در گوگل کولب

هنگام استفاده از کولب شاید برای‌تان پیش آمده باشد که در اتصال به منابعی در کشور (ایران) با مشکل رو به رو شوید. برای نمونه شما می‌خواهید داده‌ای را از سرور مرکز مدیریت راه های کشور (۱۴۱) دریافت کنید، امّا در کولب با خطایی پیش‌بینی نشده هنگام اتصال مواجه می‌شوید. پس از بررسی، ممکن است متوجه شوید که علت بروز این خطا تحریم‌های شبکه زیرساخت گوگل نسبت به منابع ایرانی است. در بسیاری از حالات راهکار سادۀ تنظیم «HTTP PROXY» مشکل‌گشا خواهد بود.

تنظیم HTTP PROXY

در دفترچه پیش‌رو به روش زیر متغییرهای محیطی را داخل قطعه‌ای – جایی پیش از اتصال به منابع تحریمی – مانند زیر تنظیم می‌کنیم:

%env http_proxy=51.91.157.66:80
%env https_proxy=157.100.12.138:999

این دو دستور متغییرهای محیطی «http_proxy» و «https_proxy» را با شناسه اینترنتی سرور پروکسی مقداردهی می‌کنند و بسیاری از ابزارها و کتابخانه‌های ما که به مقدار این متغییرها رجوع می‌کنند به طور خودکار ترافیک شبکه خود را از مسیر این پروکسی(ها) عبور می‌دهند. برای نمونه، wget به طور پیش‌فرض از این تنظیمات پیروی می‌کند؛ و همینطور برخی از کتابخانه‌های پایتون.

توصیه مهم: پس از پایان اتصال به منابع تحریمی، مقادیر متغییرهای یادشده را به حالت قبلی بازگردانی کنید:

%env http_proxy=''
%env https_proxy=''

⚠️ هشدار سلب مسئولیت: در مثال بالا از «HTTP(S) PROXY»های رایگان استفاده شده است. در صورت استفاده از این دست پروکسی‌ها مسئولیت استفاده و مخاطرات احتمالی آن‌ها با شما خواهد بود.

برای مشاهده نحوه پیاده‌سازی می‌توانید این دفترچه آماده را مشاهده کنید.